Adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés dátuma: 2021. Április 1.

Ez az adatvédelmi tájékoztató a Floresk Design / Veszteg Virág (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) részére készült, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Amennyiben kérdése merül fel a tájékoztatóval kapcsolatban, kérem jelezze a floresk.design@gmail.com e-mail címen.

Számunkra nagyon fontos ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelme, ezért megteszünk minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU 2016/679 rendelete a személyes adatok védelméről 2018 májusától lépett életbe az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is. A rendelet a személyes adatok védelmében született. Személyes adat gyakorlatilag bármely olyan adat, amely alapján egy ember közvetlenül vagy közvetve azonosítható, felismerhető. Ilyen a név, telefonszám, email cím, stb.

Az alábbi rendelkezések tájékoztatást nyújtanak a személyes adatok gyűjtésének, felhasználásának és feldolgozásának módjáról, terjedelméről és céljáról a Floresk Design webhelyén a https://foreskdesign.com címen kínált Szolgáltatások nyújtása során.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel biztonsági kockázatoknak van kitéve, ezért nem biztosítható a személyes adatok harmadik fél általi hozzáférése elleni teljes védelem.

Ebben a tájékoztatóban elmagyarázzuk az Ön személyes adatainak összegyűjtésével, felhasználásával, feldolgozásával és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos gyakorlatainkat, milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől és mikor gyűjtjük őket.

Adatait a Szolgáltatások nyújtására és fejlesztésére használjuk. A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja az információk gyűjtését és felhasználását a jelen Irányelvnek megfelelően.

Definíciók

Személyes adatok
Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintettre”) vonatkozó bármely információ. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító alapján.

Használati adatok
A használati adatok automatikusan összegyűjtött adatok, amelyeket a Szolgáltatások használata vagy a Szolgáltatások infrastruktúrája generál (például egy oldallátogatás időtartama).
Sütik
A sütik a Felhasználó eszközén tárolt kis adatok.
Adatkezelő
Olyan személy, aki (akár egyedül, akár együttesen, vagy más személyekkel közösen) meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját.

Jelen adatvédelmi irányelv alkalmazásában a Floresk Design az Ön személyes adatainak Adatkezelője.
Adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó minden olyan személyt jelent, aki az adatokat az Adatkezelő nevében dolgozza fel.

Ezen adatvédelmi irányelv alkalmazásában a Floresk Design az Ön személyes adatainak adatfeldolgozója. Különböző szolgáltatók szolgáltatásait vehetjük igénybe az adatok hatékonyabb feldolgozása érdekében.
Érintett
Az Érintett bármely élő személy, aki a személyes adatok alanya.
Felhasználó
A Felhasználó az a személy, aki a szolgáltatásainkat használja. A Felhasználó megfelel az Érintettnek, aki a személyes adatok alanya.
Adatgyűjtés és felhasználás
Többféle adatot gyűjtünk különféle célokra, hogy az Ön számára biztosítsuk és javítsuk szolgáltatásainkat.

Az összegyűjtött adatok típusai

Személyes adatok
Szolgáltatásunk használata során arra kérhetjük Önt, hogy adjon meg nekünk bizonyos személyazonosításra alkalmas információkat, amelyek felhasználhatók Önnel a kapcsolatfelvételhez vagy az Ön azonosításához („Személyes adatok”). Személy szerint az azonosítható információk magukban foglalhatják, de nem kizárólag:

 • Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, weboldal)
 • Keresztnév és vezetéknév
 • Földrajzi adatok
 • Szervezet és beosztás
 • Profilok a közösségi médiában, mint például a Facebook, a LinkedIn vagy a Twitter.

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot hírlevelekkel, marketing- vagy promóciós anyagokkal és egyéb információkkal, amelyek Önt érdekelhetik. Az összes elküldött e-mailben található leiratkozási linket vagy utasításokat követve leiratkozhat.
Használati adatok
Információt is gyűjthetünk a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésről és használatukról („Használati adatok”). Ezek a használati adatok tartalmazhatnak olyan információkat, mint a számítógép Internet Protokoll címe (pl. IP-cím), a böngésző típusa, a böngésző verziója, a Szolgáltatásaink által felkeresett oldalak, a látogatás ideje és dátuma, az ezeken az oldalakon töltött idő, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.
Sütik
A sütik használatának részletes feltételeit az alábbi Süti-irányelvek határozzák meg. A sütikre vonatkozó irányelv a jelen adatvédelmi irányelv szerves részét képezi.
Az adatok felhasználása
Az összegyűjtött adatokat különféle célokra használjuk fel:

 • Szolgáltatásaink nyújtása és fenntartása
 • Értesítés a Szolgáltatásaink változásairól
 • Hírlevelünk átadása
 • A releváns hirdetések kiszolgálása
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • Elemzések vagy értékes információk gyűjtése szolgáltatásaink javítása érdekében
 • Szolgáltatásaink használatának figyelemmel kísérése
 • A műszaki problémák felderítése, megelőzése és kezelése
 • Hírek, különleges ajánlatok és általános információk nyújtása az általunk kínált egyéb árukról, Szolgáltatásokról és eseményekről, amelyek hasonlítanak azokhoz, amelyeket Ön már vásárolt vagy amelyekről érdeklődött, hacsak nem úgy döntött, hogy nem kap ilyen információt.

Az adatkezelés jogalapja A Floresk Design számos jogalapot használ az adatok feldolgozásához:

 • kifejezett beleegyezés
 • a jogi kötelezettségek teljesítése és betartása
 • a Floresk Design jogos érdeke, például marketing célokra, a Szolgáltatások rendszeres működésének ellenőrzése, jogaink védelme vagy Weboldalunk fejlesztése.

Az adatok megőrzése
A Floresk Design csak addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig ez a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározott célokhoz szükséges. Az Ön személyes adatait a törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben megtartjuk és felhasználjuk (például ha az adatokat meg kell őriznünk az alkalmazandó törvények betartása érdekében), vitás kérdések megoldására, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink betartatására.
A Floresk Design a felhasználási adatokat belső elemzési célokra is megőrzi. A használati adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonságunk megerősítésére vagy a szolgáltatásaink funkcionalitásának javítására használjuk, vagy törvényesen kötelesek vagyunk ezeket az adatokat hosszabb ideig megőrizni.
Adattovábbítás
látogatók által beküldött adatokat az Magyar Hoszting Kft. szerverein keresztül a Google/Gmail levelező szolgáltatásba továbbítjuk. Az általunk gyűjtött adatokat többnyire Magyarországon dolgozzák fel.

A Floresk Design csak akkor továbbíthat adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, ha az adott ország megfelelő szintű védelmet biztosít a hatályos jogszabályok értelmében, és különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében vagy az engedélyezett korlátokon belül. a hatályos jogszabályok által, például azáltal, hogy megfelelő szerződéses rendelkezésekkel biztosítják az adatok védelmét. A jelen adatvédelmi irányelvhez való hozzájárulása, majd az ilyen információk benyújtása azt jelenti, hogy beleegyezik az átadásba.

A Floresk Design minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy adatait biztonságosan és a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban kezeljék, és személyes adatait nem továbbítják egy szervezetnek vagy egy országnak, kivéve, ha megfelelő ellenőrzések vannak érvényben, ideértve a az Ön adatait és egyéb személyes adatait.

Adatok nyilvánosságra hozatala
Üzleti tranzakció
Ha a Floresk Design fúzióban, felvásárlásban vagy eszközértékesítésben vesz részt, személyes adatait továbbíthatjuk. Mielőtt továbbítanánk személyes adatait, és erről más adatvédelmi irányelvek vonatkoznak, erről értesítést küldünk.
Közzététel a bűnüldözés számára
Bizonyos körülmények között a Floresk Design-tól megkövetelhetik az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát, ha ezt törvény vagy a hatóságok (pl. Bíróság vagy kormányzati szerv) érvényes kérésére válaszul megköveteli.
Jogi követelmények
A Floresk Design jóhiszeműen meggyőződve adhatja ki az Ön személyes adatait:

 • betartani egy jogi kötelezettséget
 • védi a Floresk Design jogait vagy tulajdonát
 • megakadályozza vagy kivizsgálja a Szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges jogsértéseket
 • védje a Szolgáltatások felhasználói vagy a nyilvánosság személyes biztonságát
 • védelem a jogi felelősséggel szemben

Az adatok biztonsága
Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztül történő továbbítás egyetlen módja vagy az elektronikus tárolás módja sem 100% -osan biztonságos. Bár törekszünk kereskedelmileg elfogadható eszközök használatára az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem garantálhatjuk azok teljes biztonságát.
Az Ön jogai
A Floresk Design célja, hogy ésszerű lépéseket tegyen annak érdekében, hogy javítsa, módosítsa, törölje vagy korlátozza személyes adatainak felhasználását.

Személyes adatai megváltoztatásáhou, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szükséges változtatások elvégzéséhez. Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és ha azt szeretné, hogy azokat eltávolítsuk a rendszereinkből, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a floresk.design@gmail.com e-mail címen.
Önnek joga van:

 • megkapni az Önről tárolt személyes adatok másolatát
 • helyesbíteni az Önről tárolt, pontatlan személyes adatokat
 • kérni az Önről tárolt személyes adatok törlését
 • visszavonni az adatkezeléssel kapcsolatos beleegyezését

Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen kérések megválaszolása előtt kérhetjük személyazonosságának igazolását. Önnek joga van panaszt benyújtani a nemzeti felügyeleti hatóságához is.
Szolgáltatók
Harmadik fél cégeket és magánszemélyeket bevonhatunk Szolgáltatásaink megkönnyítésére („Szolgáltatók”), a Szolgáltatások nyújtására a mi nevünkben, Kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására vagy a Szolgáltatásaink használatának elemzésében történő segítségnyújtásra. Ezek a harmadik felek csak azért férhetnek hozzá az Ön Személyes Adataihoz, hogy ezeket a feladatokat a nevünkben végezzék el, és kötelesek azokat nem közölni vagy felhasználni más célokra.
Technikai Szolgáltatások
Harmadik féltől származó Szolgáltatásokat használhatunk annak érdekében, hogy könnyebben bejelentkezhessünk a Weboldalra, vagy bővítsük Szolgáltatásaink funkcionalitását.
Analitika
Használhatunk harmadik féltől származó Szolgáltatókat Szolgáltatásaink, például a Google Analytics használatának nyomon követésére és elemzésére. A Google Analytics a Google által kínált webanalitikai szolgáltatás, amely nyomon követi és jelenti a webhely forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat a Szolgáltatásaink használatának nyomon követésére használja. Ezeket az adatokat megosztják más Google-Szolgáltatásokkal. A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextusba helyezésére és személyre szabására.

A Google Analytics letiltó böngészőbővítményének telepítésével leiratkozhat arról, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét elérhetővé tette a Google Analytics számára.
Hirdető
Harmadik féltől származó Szolgáltatókat használhatunk hirdetések megjelenítésére Önnek, a Szolgáltatásaink támogatása és fenntartása érdekében.
Adatszolgáltatási kötelezettség
Webhelyhasználóként Önnek nincs törvényi vagy szerződéses kötelezettsége, hogy személyes adatait megadja nekünk. Ha szerződéses kapcsolatba lép velünk, akkor előfordulhat, hogy a szerződés teljesítése érdekében meg kell adnia néhány személyes adatot.
Linkek más webhelyekre
Szolgáltatásaink tartalmazhatnak linkeket más olyan webhelyekre, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha rákattint egy harmadik fél linkjére, akkor a harmadik fél webhelyére irányítja Önt Weboldalunk. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tekintse át minden meglátogatott weboldal adatvédelmi irányelveit.

Nem ellenőrizhetjük és nem vállalunk felelősséget harmadik fél weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért vagy gyakorlatáért.
A gyermekek magánélete
Szolgáltatásaink 18 éven aluliakat („Gyermekek”) nem szólítanak meg. Tudatosan nem gyűjtünk 18 éven aluliaktól személyazonosításra alkalmas információkat. Ha Ön szülő vagy gondviselő, és tisztában van azzal, hogy gyermekei személyes adatokat szolgáltattak nekünk, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha tudomásunkra jut, hogy személyes adatokat gyűjtöttünk a gyermekektől a szülői beleegyezés ellenőrzése nélkül, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy ezeket az információkat eltávolítsuk szervereinkről.
Változások ebben az adatvédelmi irányelvben
Időről időre frissíthetjük adatvédelmi irányelveinket. Az új adatvédelmi irányelv ezen az oldalon való közzétételével értesítünk minden változásról. A változás életbe lépése előtt e-mailben és / vagy a Szolgáltatásainkról szóló közleményben értesítjük Önt, és frissítjük a jelen Adatvédelmi irányelv tetején található „hatálybalépés dátumát”. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi irányelveket az esetleges változásokra vonatkozóan. Ezen adatvédelmi irányelv módosításai akkor érvényesek, amikor erre az oldalra felkerülnek.
Lépjen kapcsolatba velünk
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben: floresk.design@gmail.com

Süti irányelvek

Ez a sütikre vonatkozó irányelv az általános adatvédelmi irányelveink részét képezi.

Mik azok a sütik?
A sütik kis fájlok, amelyek szöveget tartalmaznak, és amelyeket a Weboldal megnyitása során telepítenek a számítógépére vagy a mobileszközre. Ezek a kis fájlok lehetővé teszik szerverünk számára, hogy az Ön igényeihez szabott információkat nyújtson Önnek, amikor valamilyen platformot vagy weboldalt használ fel legközelebb. A sütikről további információt a https://www.allaboutcookies.org/ oldalon talál.
A böngészőjén keresztül kezelheti és szabályozhatja a sütik használatát, beleértve a sütik eltávolítását is, törölve őket a böngésző előzményeiből, amikor elhagyja Weboldalunkat.

Hogyan működik?
Az Ön böngészője megmondja rendszereinknek, hogy vannak-e süti-fájlok telepítve a számítógépén, és miután szoftveres rendszereink csatlakoznak a sütikhez, elemezni tudjuk a süti-fájlok által nyújtott információkat. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy megnézzük a weboldalon végzett tevékenységeit, elemezzük ezeket az információkat, és relevánsabb információkat nyújtsunk Önnek az Ön által jelenleg használt vagy esetleg igénybe vett Szolgáltatásokról.

Miért használunk sütiket?
Elemezzük, hogy a weboldalunk mennyire teljesít jól, és hogyan javítja az Ön élményét.
Milyen típusú sütiket használunk?
1) A _cfduid cookie-t használjuk az egyéni látogatók privát azonosításához. Segít felismerni a weboldalunk rosszindulatú látogatóit és minimalizálja a törvényes felhasználók blokkolását. A _cfduid cookie bizonyos értékek egyirányú kivonatának felhasználásával gyűjti és névteleníti a felhasználó IP-címeit, így azokat nem lehet személyesen azonosítani. A süti egy állandó süti, amely egy (1) év után lejár.
2) A Google Analytics állítja be a sütiket. A Google Analytics sütiket alkalmaz, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, hogy megkönnyítse a Weboldal használatának elemzését. A sütik által generált információkat, például a Webhelyünkön tett látogatások idejét, helyét és gyakoriságát, beleértve az Ön IP-címét is, a Google amerikai egyesült államokbeli helyére továbbítják és ott tárolják.
A sütik kikapcsolása
Megváltoztathatja a böngésző beállításait, hogy a Webhelyről származó sütik ne kerülhessenek az eszközére.
A következő linkek hasznosak lehetnek a böngésző legjobb opciójának kiválasztásához

 • Az Internet Explorer felhasználói számára: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
 • A Firefox felhasználói számára: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 • A Chrome felhasználói számára: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=14666
 • A Safari web és iOS felhasználói számára: https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac, https://support.apple.com/en-us/HT201265.

Ha bármilyen kérdése van a sütikkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a floresk.design@gmail.com címen.